Dvojpodlažná kancelárska budova

Krátky popis: Dvojpodlažná budova pozostáva z 8 kontajnerov, jej osobitosťou je systém ústredného kúrenia, resp. vodovodná inštalácia objektu, vedená vo vnútri budovy.

To sa výrazne prejavuje na estetickej stránke zovňajšku, pretože trúbky inštalácie - v protiklade so stávajúcimi kontajnerovými domami - nemajú vonkajšie pripojenia, ale sú napojené pod domom.

20120924002607 0
20120924002633 0
20120924002700 0

Naším cieľom je dosiahnúť maximálnu spokojnosť objednávateľov, a to neustálym rozvíjaním našich produktov a služieb a dôsledným dodržiavaním ich kvality. Poradíme Vám, uskutočníme Vaše predstavy.

Potrebujete jednoduchý skladový kontajner alebo kompletnú kancelársku budovu?

Pre EKOBOX to nie je žiadny problém! Pracujeme podľa noriem ISO.

Služby EKOBOX

  • Štandardné kancelárske-, šatňové-, skladové kontajnery
  • Sanitárne kontajnery
  • Kontajnery, kontajnerové budovy vyrobené podľa individuálneho plánu
  • Celoštátna sieť
  • Doprava a montovanie na území celej republiky